Psychoterapia, podporná terapia a poradenstvo:

• pri osobnostných a emocionálnych problémoch
• pri vzťahových problémoch (partnerských, pracovných, vo vzťahu s deťmi alebo rodičmi...)
• pri onkologickom ochorení pre pacientov a ich rodinných príslušníkov
• pri strate dieťaťa, partnera alebo blízkej osoby (jednotlivcovi, partnerom aj rodine)
• pri práci na vlastnom osobnostnom raste

Pracujem s dospelými klientmi. Nepracujem so závislosťami (alkohol, drogy), poruchami príjmu potravy ani so psychiatrickými poruchami.

Formy pomoci