profil

Prax

• pracovala som 10 rokov v Národnom onkologickom ústave, neskôr v detskom výjazdovom hospici Plamienok, ktorý poskytuje starostlivosť deťom s nevyliečiteľnými ochoreniami s infaustnou prognózou a ich rodinám v prirodzenom domácom prostredí.
• v súčasnosti pracujem ako terapeut a poradenský psychológ v súkromnej praxi.
• poskytujem internetové psychologické poradenstvo pre onkologických pacientov na www.onkopacient.sk a pre časopis EVA (v minulosti 4 roky pre časopis ŽIVOT)
• v roku 2009 vyšla moja kniha "Keď do života vstúpi rakovina"

Vzdelanie

Niečo o mne aj z rozhovorov v časopisoch EVA, ŽIVOT a SLOVO.