Osobné stretnutie

• Individuálna psychoterapia/poradenstvo

- sedenie v trvaní 55 minút: 45 Eur
- sedenie v trvaní 80 minút: 60 Eur

- onkologickí pacienti (PN alebo v prípade čiastočnej či úplnej invalidity): 35 Eur (prípadne podľa dohody)

Na sedenie sa klienti objednávajú vopred (mailom alebo telefonicky).

Dohodnutý termín je možné zrušiť minimálne 1 dni vopred, inak je nutné ho uhradiť v plnej výške.