Osobné stretnutie

• Individuálna psychoterapia/poradenstvo

- sedenie v trvaní 55 minút: 60 Eur

Onkologickým pacientom vo finančnej núdzi je možnosť nastaviť cenu individuálne. Ak potrebujete pomoc psychológa a ste vo finančnej núdzi, poskytnem Vám po zvážení Vašich okolností a mojich možností krízovú intervenciu (1-3 stretnutia) za individuálne upravenú cenu.

Poradenstvo cez Teams alebo telefón je možné.

Na sedenie sa klienti objednávajú vopred (mailom alebo telefonicky).

Pokiaľ musíte objednaný termín zrušiť, ak je to možné, urobte tak, prosím, minimálne 48h vopred. Pomôžete tým ľuďom, ktorí na termín čakajú.