Môj spôsob práce s klientom

Používam myšlienky a techniky viacerých terapeutických škôl, volím ich podľa osobnosti a problému klienta. Za základ mojej práce považujem vnímavosť a otvorené srdce, teda schopnosť vcítiť sa do problému klienta. Za dôležitú považujem vieru, že potenciál na vyriešenie problému je v každom z nás, len ho treba odhaliť a prebudiť. Za prínosný považujem prístup tzv. "zenovej mysle začiatočníka", t.j. problém každého klienta vnímať ako jedinečný a neupadať do schém a hodnotení.

Nestaviam sa do role experta, ktorý vyrieši Váš problém či zahojí Vaše zranenie. Budem Vás sprevádzať v náročnom životnom období či probléme, zdieľať s vami váš strach, neistotu, smútok či iné pocity. Budeme spolu pracovať na odhalení a pochopení posolstva toho, čo sa vo vašom živote deje - pretože naše problémy či symptómy vnímam ako značky, ktoré nám pomáhajú zorientovať sa v hmle. Podporím Vás pri hľadaní cesty z nej.