Osobné stretnutia

• individuálne sedenia
• skupiny pre onkologických pacientov a ich rodiny

Poradensto prostredníctvom e-mailu

• poradenstvo pre onkologických pacientov a ich rodinných príslušníkov bezplatne v poradni na www.onkopacient.sk

Späť