Osobnéa stretnutie

• Individuálna psychoterapia/poradenstvo
- sedenie v trvaní 55 minút: 35 Eur (študenti a ženy na MD prípadne podľa dohody)
- onkologickí pacienti (PN alebo v prípade čiastočnej či úplnej invalidity): 30 Eur
(prípadne podľa dohody)

• Párová psychoterapia/poradenstvo
- sedenie v trvaní 80 minút: 50 Eur

Na sedenie sa klienti objednávajú vopred (mailom alebo telefonicky).